Nas Market
KARPUZ (Yarım KG)
10,0 ₺  /  0.50 KG
Kavun (Yarım KG)
13,8 ₺  /  0.50 KG
Mandalina (Yarım KG)
8,3 ₺  /  0.50 KG

Şu anda Kullanılamıyor

Çilek (Yarım KG)
13,8 ₺  /  0.50 KG
Portakal (Yarım KG)
6,6 ₺  /  0.50 KG
Greyfurt (Yarım KG)
5,5 ₺  /  0.50 KG
İthal Muz (Yarım KG)
22,0 ₺  /  0.50 KG
Muz (Yarım KG)
13,8 ₺  /  0.50 KG
Pink Lady Elma (Yarım KG)
8,3 ₺  /  0.50 KG

Şu anda Kullanılamıyor

Kivi (Yarım KG)
11,0 ₺  /  0.50 KG
Amasya Elma (Yarım KG)
8,3 ₺  /  0.50 KG
Portakal Sıkmalık (Yarım KG)
5,5 ₺  /  0.50 KG

Şu anda Kullanılamıyor

Kırmızı Elma (Yarım KG)
6,6 ₺  /  0.50 KG
Yeşil Elma (Yarım KG)
8,3 ₺  /  0.50 KG
Sarı Elma (Yarım KG)
6,6 ₺  /  0.50 KG
Nar (Yarım KG)
11,0 ₺  /  0.50 KG

Şu anda Kullanılamıyor

Şu anda Kullanılamıyor

Ayva (Yarım KG)
8,3 ₺  /  0.50 KG
Deveci Armut (Yarım KG)
11,0 ₺  /  0.50 KG
Avakado
16,5 ₺  /  1.00 Adet
Armut (Yarım KG)
13,8 ₺  /  0.50 KG
Kestane (Yarım KG)
25,0 ₺  /  0.50 KG

Şu anda Kullanılamıyor

Ananas
44,0 ₺  /  1.00 Adet